BREAKING NEWS
Search

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਕੰਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੋਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤ

ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਟਿਪਸ ਆਪਣਾ ਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ 5 ਆਦਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ।
ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਉਠੋ
ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੇ ਹੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 5-10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਲਸ ਅਤੇ ਥਕਾਣ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਸਮੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਠੋ।

ਪਾਣੀ ਪੀਓਸਵੇਰੇ ਉਠਦੇ ਹੀ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹਾਇਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਫਲੇਵਰਡ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲੋਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਟਹਿਲੋ ਮਗਰ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਨ ਲਈ ਨਿਕਲੋ। ਫੇਫੜੇ ਜਿੰਦਗੀਭਰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਮੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਸਟ੍ਰੈੱਚ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਕਰਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ।
ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਲਿਖੋ ਦਿਨਭਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖੋ। ਕੋਈ ਆਇਡਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।error: Content is protected !!