BREAKING NEWS
Search

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ,ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਜੀ ਜਾਂ ਫਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋਵੇ । ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸਲਈ ਤੁਸੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਨੱਕ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ : ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲਗਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੱਕ ਦੇ ਸਾਇਨਸ ਕੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਜਮਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ : ਅਲਕੋਹਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਏਸਿਟੇਲਡਿਹਾਇਡ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ : ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਲਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਾਸਨਲੀ ,ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇਰਿਆ : ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਡਾਇਰਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ ਹੋਣਾ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਏਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ – ਕਦੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ : ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਤਚਾਪ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਥਕਾਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਫੁਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।error: Content is protected !!