BREAKING NEWS
Search

ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ , ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਅਜਮਾਓ..

ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਨਾ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਮਿਕਲਸ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਨਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਨੈਚੁਰਲ ਟਿਪਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਂ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ

ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਉਸਾਰੀਏ ਰੱਖਣਾ ਹਨ ਤਾਂ ਆਲੂ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਜਿਨਕੋਂ ਖਾਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ । ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀ young ਵਿੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ । ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ vitamin A ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਢੰਗ – ਇਸ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਵੇਂ , ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੋਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਵੇਂ । ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਲੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੱਜੀਮਿਲਾਵਾਂਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀਏ ।

ਫਿਰ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਨ – ਗੁਣ ਪਾਣੀ ਵਲੋਂ ਚਿਹਰਾ ਧੋਲੇਂ । ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ 2 ਵਾਰ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਣਗੇ ।

ਗਲਿਸਰੀਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਉਸਾਰੀਏ ਰੱਖਣਾ ਹਨ ਤਾਂ ਆਲੂ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਜਿਨਕੋਂ ਖਾਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ । ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀ young ਵਿੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ । ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ vitamin A ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਢੰਗ – ਇਸ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਵੇਂ , ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੋਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਵੇਂ । ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਲੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੱਜੀਮਿਲਾਵਾਂਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀਏ । ਫਿਰ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਨ – ਗੁਣ ਪਾਣੀ ਵਲੋਂ ਚਿਹਰਾ ਧੋਲੇਂ । ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ 2 ਵਾਰ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਣਗੇ ।

ਗਲਿਸਰੀਨ ਠੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਲਸਰੀਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨ , ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗਲਿਸਰੀਨ ਵਿੱਚ ਏੰਟੀਆਕਸੀਡੇਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਵਲੋਂ ਝੁੱਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਸਾਫਟਨੇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਗਲਿਸਰੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਸੱਕਦੇ ਹੈ

ਗੰਨਾ ਉਂਜ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਉਸਾਰੀਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹਾਇਡਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਵਿੱਚ glycoliacid ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਢੰਗ – 3 ਵਲੋਂ 4 ਚੱਮਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਹਲਦੀਮਿਲਾਵਾਂਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਏ । 10 ਵਲੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਲੋਂ ਧੋਲੇਂ । ਇਸ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਵਾਂ ਵਿਖੇਗਾ ।

ਸਟਰਾਬੇਰੀ ਸਟਰਾਬੇਰੀ ਇਹ ਫਲ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਵਲੋਂ ਦਾਗ – ਧੱਬੇ ਮਿਟਾ ਕਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਹੋਇਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਢੰਗ – ਸਟਰਾਬੇਰੀ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 – 4 ਸਟਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਲੋਂ ਪੀਸ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ । ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਲੋਂ ਚਿਹਰਾ ਧੋਲੇਂ ਅਤੇ ਪਾਏ ਗੋਰਾ – ਨਿਖਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ।

ਖੀਰਾ ਅਤੇ ਦਹੀ ਦਹੀ ਅਤੇ ਖੀਰਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਪੇਸਟ ਸਕਿਨ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਏੰਟੀ ਆਕਸੀਡੇਂਟ ਚਿਹਰੇ ਵਲੋਂ ਡਾਰਕ ਸਪਾਟਸ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਢੰਗ – ਇਸ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1 ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਲੋਂ ਪੀਸ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਉਸਮੇ 2 – 3 ਚੱਮਚ ਦਹੀ ਮਿਲਾਕੇ , ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਲੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ।

ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ । 10 – 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋਲੇਂ ਅਤੇ ਪਾਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਵਚਾ ।error: Content is protected !!