BREAKING NEWS
Search

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਮਾਗ ਦੌੜੇਗਾ ਏਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਕੀਨ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਘੁਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਦੀ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਰ ਕੰਮ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੇ ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੋੜਨ ਲੱਗੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਨੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਇੱਕਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਪਲ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਤਾਏ ਤਾ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਬਿਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸੋਚ ਕਰ ਪੇੜ ,ਪੋਧੇ ,ਹਵਾ। ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਂਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਵਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਆਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਝੀਂਗੇ ਚਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤੁਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਅੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ ਦਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਸ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੋਗੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਮਾਉਗੇ ਤਾ ਜਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇ ਤੁਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਪਾਵੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।error: Content is protected !!