BREAKING NEWS
Search

ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਆਹ 7 ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ, ਪੋਸਟ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈੱਪ ਹੈ | ਜਦ ਤਕ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ | ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂ ਅਜਿਹੀਆਂ 7 ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹੋਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ |

1 . ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ ਸਿਗਰਟ… ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਤੀ ਗਈ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

2 . ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਖਾਓ ਫਲ…ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹੀ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ | ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੋਸ਼ਣ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਫਲ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

3 . ਚਾਹ ਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ… ਚਾਹ ਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਛ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਾਰਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਪਾਚਣ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਈਜੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਓ |

4 . ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਕਰੋ… ਅਕਸਰ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ , ਇਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ | ਓਵਰਇਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹੋਾਂ ਹੀ ਖਾਓ ਜਿੰਨੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ | ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਅਪਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ |

5 . ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਨਹਾਓ…ਨਹਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰੀਆਂ ਹੈ ਹਨ , ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਸਕਿਰ ਸਵਸਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਰਧਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਣ ਕਿਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |

6 . ਤੁਰੰਤ ਟਹਿਲਣ ਨਾ ਜਾਓ…ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਣ ਕਿਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੂਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਸੈਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਚਣ ਕਿਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |

7 . ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਸੌਂਵੋ…ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਚਣ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੌਂਵੋ | ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਆਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |error: Content is protected !!