BREAKING NEWS
Search

ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੇਸਣ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸਦਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ ਵਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਵਾਦ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਵਜਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੇਸਣ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹੈਲਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ।

ਵਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੇਸਣ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਸਣ ਵਿਚ 38 % ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ 20 % ਕਾਰਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਵੇਸਣ ਚਣੇ ਦੀ ਦਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਇਸਦੇ ਕੜੀ ,ਪਕੌੜੇ ਜਾ ਪੈਨਕੇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਵੇਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਲਈ ਫੇਸ ਪੈਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਵੇਸਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 1,ਬੀ 2 ਅਤੇ ਬੀ 9 ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਸਣ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵੇਸਣ ਵਿਚ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਜਗਾ ਵੇਸਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ।

ਵੇਸਣ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਲਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਵਿਚ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੇਸਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਥਕਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੇਸਣ ਵਿਚ ਥਾਈਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਸਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ,ਪਾਕਸਿਤਾਨ,ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਘਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।error: Content is protected !!