BREAKING NEWS
Search

ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ,ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ..

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੈਂਜ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ?ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ,ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ|ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ,ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਲਵੋ ,ਅਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਵੋ |ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਸਾਇਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ,ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਡਾੱਟ ਬਣਾ ਦਵੋ |ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ,ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਡਾੱਟ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੋਂਗੇ |ਪੈਨਸਿਲ ਪੁਸ਼-ਅੱਪ ,ਡਬਲ ਵਿਜਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾੱਸਡ ਆਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ,ਪਰ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁਂਚਾਏਗਾ |ਇਹ ਫ੍ਰੀ ,ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ |

ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ,ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਨਸਿਲ ਫੜੋ |ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਖੜੀ ਰੱਖੋ ,ਤਾਂ ਕਿ ਰਬੜ ਛੱਤ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ |ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਪੈਨਸਿਲ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ,ਤਦ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ |ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ |ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈਨਸਿਲ ਨੰ ਲੈ ਜਾਓ ,ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੋ |ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ,ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਨਅੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ |ਜਦ ਪੈਨਸਿਲ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ,ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਤਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰੋ |

ਕੁੱਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ : ਸਿਰ ਜਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ pl ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸਿਲ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵੋ |ਇਸ ਤੋਂ ਨਜਰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਵੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸਿਲ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ,ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ |ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ |

ਵਾਪਸ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ : ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਜਾ ਹੋ ਜਾਣ ,ਫਿਰ ਪੈਨਸਿਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਨਾ ਦਿਖੇ |ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ,ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ |ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੋ |ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ |ਬਸ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ |

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ : ਜਦ ਪੈਨਸਿਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੋ |ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ |

ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ : ਜਦ ਪੈਨਸਿਲ ਪੁਸ਼-ਅੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੈਨਿਕ ਦਿਨਚਾਰਿਆ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ,ਤਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਂਗੇ |ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ ,ਫਿਰ 10 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ |

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਟ੍ਰੈਕ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ,ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਗਾਣੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ |error: Content is protected !!