BREAKING NEWS
Search

ਬਣਵਾਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ

ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਮਣ ਲਈ ਆਪ ਡਰਾਇਵ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇੰਡਿਅਨ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਨਾਲ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰਾਇਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਪਰ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ਸਹਿਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮਲੇਸ਼ਿਆ ਵਰਗੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਰਾਇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ

  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ

ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-

  • ਫ਼ਾਰਮ 4A (ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਦਾ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ), ਇਹ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਦੀ ਵੇਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ।
  • ਵੈਲਿਡ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਦੀ ਅਟੇਸਟੇਡ ਕਾਪੀ
  • ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਟੇਸਟੇਡ ਕਾਪੀ
  • ਵੈਲਿਡ ਵੀਜਾ ਦੀ ਅਟੇਸਟੇਡ ਕਾਪੀ
  • ਚਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ ਫੋਟੋਗਰਾਫ
  • ਮੇਡੀਕਲ ਫ਼ਾਰਮ 1-A , ਇਹ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਦੀ ਵੇਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ।
  • ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪਰੂਫ਼
  • ਏਅਰਟਿਕਟ ( ਵੈਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ )


ਫੀਸ

ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰਿਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਰੀ

ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਜੋਨਲ ਆਫਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

ਕਿੰਨੇ ਸਮੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਰੀ

ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਦਾ ਰਿਨਿਉਅਲ

ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਰਿਨਿਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਇਸੇਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਿਉਮੇਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਰਿਆ ਦੇ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਿਉਮੇਂਟ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਾਰੇ ਡਾਕਿਉਮੇਂਟ ਠੀਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੇਂਸ ਸੱਤ ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦerror: Content is protected !!