BREAKING NEWS
Search

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਪੜੋ

ਵੈਸੇ ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕੰਮ ਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਇਹ ਕਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਸੌਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਬਾਇਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਅਜੇਹੀਆਂ,,,, ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।

ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਰੂਰਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਸਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕ੍ਸ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਸਤਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਵਰਤਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤਾ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦerror: Content is protected !!