BREAKING NEWS
Search

ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ A ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰੁਰੀ ਗੱਲਾਂ…

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾ ਨਾਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਵਲੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 26 ਅੱਖਰ ਹਨ । ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ “ਏ” ਅੱਖਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੁਣ ਅਤੇ ਕੀ ਅਵਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ।

ਜਾਣੋ ਏ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ : ਏ ਅੱਖਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਗਰੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਠਾਨ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਏ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓੜਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਵਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਇੰਹੀ ਖਾਸ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ , ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੱਮਕੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸੱਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਫਰਤ ਹੈ । ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਏ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ।

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦerror: Content is protected !!