BREAKING NEWS
Search

ਤੁਸੀ ਸੱਮਝਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ , ਪਰ ਇਹ ਹਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ . ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ ਸੱਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਪਰ ਜਿਵੇਂ – ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਮਝਦਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .
ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ , ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ .

ਹੇਡਫੋਨ ਜੈਕ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ
ਹੇਡਫੋਨ ਜੈਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਰਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ . ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਲੇਫਟ ਆਡੀਓ ਦੇ ਲਈ , ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਰਾਇਟ ਆਡੀਓ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਮਾਇਕ ਜਾਂ ਗਰਾਉਂਡ ਆਡੀਓ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .

ਗੋਲਫ ਬਾਲ ਤੇ ਖੱਡੇ
ਗੋਲਫ ਬਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਖੱਡੇ “turbulators” ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ .

ਦੋ ਫਲਸ਼ ਬਟਨ
ਟਾਇਲੇਟ ਦੇ ਫਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਟਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬਟਨ ਹਾਫ ਫਲਸ਼ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਟਨ ਫੁਲ ਫਲਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਭੂਰਾ ਰੰਗ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੋਤਲਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲੇਟ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ . ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਟੇਸਟ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ .


ਜੀਂਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ – ਛੋਟੇ ਬਟਨ ( Studs )

ਜੀਂਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਸ ਛੋਟੇ – ਛੋਟੇ ਬਟਨਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਣ .


Tape Measure ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸੁਰਾਖ

Tape Measure ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਟੇਪ ਨੂੰ ਸਲਿਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੋਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਪ ਲੈ ਸਕੋਂ.


ਬਰਤਨ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ

ਬਰਤਨ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੱਮਚ ਫਸਾ ਸਕੋਂ .


ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ Fin

ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ Fin ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨੂੰ GPS ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ .


ਟਿਊਬ ਦੇ ਢੱਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਕ

ਕੁੱਝ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਢੱਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ . ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਸਕੋਂ .


ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਂਡਰ

ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਚਾਰਜਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਿਲੇਂਡਰ ਨੂੰ ਫੇਰਾਇਟ ਬੀਡ , ਫੇਰਾਇਟ ਚੋਕ ਜਾਂ ਫੇਰਾਇਟ ਸਿਲੇਂਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਇਹ ਫੇਰਾਇਟ ਸਿਲੇਂਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਇਲੇਕਟਰੋਮੈਗਨੇਟਿਕ ਨਾਇਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ .ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦerror: Content is protected !!