BREAKING NEWS
Search

ਜੇਕਰ ਦਿੱਖਣ ਇਹ ਪੰਜ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ

ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼‍ਤੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੋਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ । ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਿਊ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਰੂਰ ਸਤਾਂਓਦਾ ਹੈ । ਰਿਸ਼‍ਤੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵਾਸ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿ ਨਾ । ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਅੰਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੰਕੇਤ ਹਨ , ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ।

ਹਰ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਤਾਂ ਇਹ ਧੋਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝਿਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰੇ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜਾਹ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਰੂਚੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਓਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੱਲ – ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਾਅ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਫੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਬਿਤਾਏ । ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ । ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਆਦਾ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਬਦਲਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਛੇੜਨ ਉੱਤੇ ਚਿੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਵਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਜਣਾ – ਸੰਵਰਨਾ ,ਨਵੇਂ – ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ,ਅਚਾਨਕ ਮੇਕਅਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਰੂਚੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਰੂਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇ , ਕਿ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੇਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ,ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਸਭ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।error: Content is protected !!