BREAKING NEWS
Search

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤਾ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਇਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਤਾ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਾਣਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖੈਰ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ :- ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਾਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਜਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :- ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੋ ਵਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਜਨ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਲਸ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ :- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵਿਚ 2-3 ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਟ ਅਟੈਕ :- ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਹਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।error: Content is protected !!