BREAKING NEWS
Search

ਘਰ ਦਾ ਟਿਫਿਨ ਪਤੀ ਰੋਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਆਹ

ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹ ਕਿ ਪ‍ਯਾਰ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਮਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿਆਰ ਅੰਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂਪੇ ਦਾ ਪਿਆਰ , ਭੈਣ – ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਾਇਫ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈਯਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲਡਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕ‍ਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਰੋਜ ਰੋਜ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਬਜੀ ਖਿਡਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਬਜੀ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕਰ ਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੱਦ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕ‍ਜਾਂ ਮਾਂ ਰੋਜ ਰੋਜ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਬਜੀ ਜਾਂ ਰੋਜ ਰੋਜ ਕੱਦੂ ਹੀ , ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਾਨਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਯਾਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕ‍ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਅਚ‍ਛੇ ਵਲੋਂ ਸੱਮਝ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਕ‍ਯੋਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਖਰੇ ਖਤ‍ਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰ‍ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਪ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰ‍ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੇ ਸਬ ਜੀ‍ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕੇ ਦੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅਸੀਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਦਾ ਪਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਸ ਹਰ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ – ਸਵੇਰੇ ਟਿਫਿਨ ਲੈ ਕੇ ਮਜਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੌਰ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਸ ਦੀ ਪਤ‍ਆਉਣੀ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਟਿਫਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੱਦੂ ਦੀ ਸਬ ਜੀ‍ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਕੁੱਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਦਿਨ ਵਲੋਂ ਕੱਦੂ ਦੀ ਸਬ ਜੀ‍ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਸੀਸ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ‍ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਂ ਸੱਬਜੀ ਵਾਲਾ ਡਿੱਬਾ ਰੋਜ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਸ ਦੀ ਪਤ‍ਆਉਣੀ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਨੇ ਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਰੰਗੇ ਹਾਥੋ ਪਕਡ ਲਿਆ ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕੁੱਝ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਮੰਗਤਾ ਨੇ ਉਪਰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਿ ਪਾਈ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕ‍ਜਾਂ ? ਅਸੀਸ ਦੀ ਪਤ‍ਆਉਣੀ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਉ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋ ਜਿਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਵਸ‍ਤੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਕੇ ਮੰਗਤਾ ਵਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕੇ ਦੋਨਾਂ ਭਿੱਛਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹ ਕਿ ਪ‍ਯਾਰ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਮਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿਆਰ ਅੰਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕਦਮ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਲਾਇਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ । ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਾਸਿਬਲ ਹੈ ।error: Content is protected !!