BREAKING NEWS
Search

ਕਿੰਨਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣੋਂ,ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਕਿੰਨਰ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਅਤੇ organs ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਰ — ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੱਚਾ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੋਟ, ਟਾਕਸਿਕ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਔਰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਲਿੰਗਾਂ ਦੇ organs ਜਾਂ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਆਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ heavy medicine ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਟੌਕਸਿਕ ਫੂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲੀ ਟਰੀਟੇਡ ਜਾਂ pesticide ਵਾਲੇ ਫ਼ਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਖ਼ਾਇਆ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਰਗੰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋ।

10- 5 % ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ genetic disaster ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ idiopathic ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ abortion ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਅਜਮਾਓ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਲਥੀ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਥਾਇਰਾਇਡ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਮਿਰਗੀ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦerror: Content is protected !!