BREAKING NEWS
Search

ਕਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ

ੲਿਹ ੲਿੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ੲਿੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਪਿਅਾ ਦਾ ੲਿਕਲੋਤਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਾਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਨੈਡਾ ਸਟੂਡੇਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕਨੈਡਾ ਭੇਜਿਅਾ ਤਾਂ ੳੁਸ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ੲਿੱਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਾਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਖਦਾੲਿਕ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ੳੁਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਅਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਨਹੀ ਸੀ ੳੁਹ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀ ੳੁਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਨੈਡਾ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ੳੁਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਅਾਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ੲਿਲਾਜ਼ ਲੲੀ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ੳੁਸ ਨੇ ਅਾਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰੰ ਕਨੈਡਾ ਅਾੳੁਣ ਲੲੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ੳੁਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਾਪਣੇ ਗਅਾਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ੳੁਸ ਦੇ ਗੁਅਾਢੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿ ਕਨੈਡਾ ਦੇਖਣਾ ਤੂੰ ਤਾ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ੲਿਹ ਗੱਲ ੳੁਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗੲੀ ੳੁਸ ਨੇ ਅਾਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ ਨੀ ਅਾੳੁਣਾ ਪੁੱਤ ਕਨੈਡਾ

ੳੁਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਤੇ ੳੁਹ ਕਨੈਡਾ ਜਾਣਾ ਲੲੀ ਤਿਅਾਰ ਹੋ ਗੲੀ ਕਨੈਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ੳੁਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ੳੁਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ੲੇਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਅਾ ਅਾਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰਗੱਲੇ ਲਾ ਲਿਅਾ ਤੇ ੳੁਸ ਦੀਅਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਜੂ ਅਾ ਗੲੇ ੳੁਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ੳੁਸ ਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਅਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ੳੁਹ ਅਾਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ੳੁੱਥੇ ਦੇ ੲਿੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਅਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈਕ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ੧੫੦੦੦ ਡਾਲਰ ਅਾਵੇਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ੳੁਸੇ ਸਮ੍ਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ੲਿਲਾਜ ਕਰਦੋ

ਮੈ ਤਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਗਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ੲਿਲਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂ੍ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ੨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਪ੍ਰਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ੳੁਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ੳੁਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ੳੁਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਅਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਪੱਟੀ ਖੋਲਣ ਤੇ ੳੁਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਅਾ ਗੲੀ ਤੇ ੳੁਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋੲੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ੳੁਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ੲਿਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲਗੀ ਤਾਂ ੳੁਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋੲਿਅਾ ਤੇ ੳੁਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਾਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਾੲੀਅਾ ਤੇ ਜਦੋ ੳੁਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਅਾੲੀ ਤਾ ਗੁਅਾਂਢੀਅਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਅਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ੲਿਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਡਾ ਦਿਖਾੲਿਅਾ ਤਾਂ ੳੁਸ ਨੇ ਦੱਸਿਅਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰਿਅਾਂ ਅੱਖਾਂ ੲਿਲਾਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾੲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੲੀ ੲਿਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦerror: Content is protected !!