BREAKING NEWS
Search

ਇਹ 5 ਸੰਕੇਤ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ

ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਵੈਕਸ ਜਾਂ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਲੀਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਟਰੀ ਬਲਾਕੇਜ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੁੱਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੰਬਣਾ — ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਵਧਣ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਉਕਤ ਖ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਝੁਣਝੁਣੀ ਜਾਂ ਕੰਬਣੀ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਝੁਣਝੁਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਲੈਵਲ ਤੁਰੰਤ ਚੇਕ ਕਰਵਾਓ।

ਸਿਰਦਰਦ — ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ੂਨ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ — ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੋਟਾਪਾ — ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੇ ‘ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ — ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ- ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੋ।ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦerror: Content is protected !!