BREAKING NEWS
Search

ਇਹ 15 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ,ਜੋ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ

ਕਿਤੇ ਘੁੱਮਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਰਿਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ . ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੰਗੇ – ਚੰਗੇ ਆਫਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀ ਉਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓ .
ਮਗਰ ਉਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁਚੰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ . ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ. ਕਿਉਂਕਿ, ਅੱਜ ਅਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ .

ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਲ ਦਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ.

ਇਹ ਹੋਟਲ ਰੂਮ ਦਾ ਸੰਕ ਹੈ , ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.

ਇਸ ਹੋਟਲ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਥਰੁਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ.

ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੀਸਾ ਹੈ ?

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ,ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਫਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਬੇਡ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ?

ਇਸ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ .

ਕੀ ਗੋਲਮਾਲ ਹੈ ,ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ?

ਇਸ ਹੋਟਲ ਰੂਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਪਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ .

ਭਾਈ ਸਾਹਬ ਏਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ !

ਸਭ ਇਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ,ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ?

ਇਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮੂਵੀ ਰੂਮ ਹੈ .ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ .

ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਓਗੇ ?

ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ,ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .

ਸ਼ਾਵਰ ਹੈ ,ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ .error: Content is protected !!