BREAKING NEWS
Search

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਟੂਰਿਸਟ ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂੱਜੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਕਿਸੇ ਦੇ WiFi ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਹੋਣਾ
ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ WiFi ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣਾ ਇੰਡਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ. ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਣਾ ਹੈਕਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 10 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ .
ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ. ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਹੈ. ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਡਾਲਰ ਫਾਇਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ .

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ Same – S,e,,x Relations ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਹਨ . ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ .

Flush ਨਾ ਕਰਣਾ
ਟਾਇਲੇਟ ਯੂਜ ਕਰ Flush ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਓਥੇ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ. ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ Flush ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਡਾਲਰ ਦਾ ਫਾਇਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ.

ਸਮੋਕਿੰਗ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ .
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੰਗਾ ਘੁੰਮਣਾ

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ.


ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣਾ

ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਾਫੀ ਦਾ ਰੈਪਰ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਵੀ 300 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 3 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ .


ਚੁਇੰਗਮ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੁਇੰਗਮ ਵੇਚਣਾ ਬੈਨ ਹੈ. ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ .


ਥੁੱਕਣਾ

ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ .


ਗਾਨੇ ਗਾਉਣਾ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ .


ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਸ਼ਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ?
ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦerror: Content is protected !!