BREAKING NEWS
Search

ਇਹਨਾ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਪਾਪ ਹੈ. ਬੋਧੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ. ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਗੁੱਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ.
ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣਨਾ-ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਸਥੇਟਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣੇਗਾ.

ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ . ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ.
ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਓਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ. ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਗਏ.
ਐਕਸਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾਝਗੜੇ ਜਾਂ ਮੂਡ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੌਡੀ ਤੋਂ ਇੰਡੋਰਫਿਨ ਰਿਲੀਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਫੇਲ ਗੁੱਡ’ ਕੈਮਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਂਦਾ ਹੈ.error: Content is protected !!